Tekniska data för centraldammsugare DSS 1.

Sugkapacitet: En borrvagn som borrar upp till 127mm hål eller två borrvagnar som borrar 76mm hål.

Nätanslutning: 3 fas 400V, 32 amp.

Diameter sugslang: 125mm

Storlek på uppsamlingscontainer: 8 m3.

Centraldammsugare

DSS1 är en elektriskt driven centraldammsugare för uppsamling av borrkax och damm från borrning i berg. Typiska användningsområden för dammsugaren är borrning där det ställs höga krav på dammfri närmiljön så som inne i städer, nära känsliga byggnader eller i tunnlar under jord.


Centraldammsugaren kopplas in på borrvagnen befintliga sugkåpa och suger borrkaxet från hålet genom dammsugaren och in i den täta containern. Upp till 50m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen. Endast 32 amp nätanslutning krävs.

Byte av container sker med liftdumperlastbil.